Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Τρίτη, 08 11th

Last updateΤετ, 22 Ιουλ 2020 12pm

Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2015

Έτος 2016

Έτος 2017

Έτος 2018 Έτος 2019 Έτος 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2015

Αποτελέσματα α' τριμήνου 2015

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2015

Αποτελέσματα β' τριμήνου 2015

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2015

Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2015

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2015

Αποτελέσματα δ' τριμήνου 2015

Απολογισμός 2015

Προϋπολογισμός 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2016

Αποτελέσματα α' τριμήνου 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2016

Αποτελέσματα β' τριμήνου 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2016

Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2016

Αποτελέσματα δ' τριμήνου 2016

Απολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2017

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2017

Αποτελέσματα α' τριμήνου 2017

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2017

Αποτελέσματα β' τριμήνου 2017

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2017

Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2017

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2017

Απολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2018

Αποτελέσματα α' τριμήνου 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2018

Αποτελέσματα β' τριμήνου 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2018

Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2018

Απολογισμός 2018

Προϋπολογισμός 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2019

Αποτελέσματα α' τριμήνου 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2019

Αποτελέσματα β' τριμήνου 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2019

Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2019

Απολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2020

Αποτελέσματα α' τριμήνου 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2020

Αποτελέσματα β' τριμήνου 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2020

Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2020

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δελτία Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικονομικά Στοιχεία