Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Πέμπτη, 09 19th

Last updateΤετ, 18 Σεπ 2019 11am

Ταυτότητα

Η σύσταση του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 798/10.05.2011.

Ο νέος οργανισμός αποτελείται από τα εξής συγχωνευμένα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

 • Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ρίου
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δεμενίκων
 • Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας (ΔΟΥΠ)
 • Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Σκοπός του Tμήματος των Παιδικών Σταθμών:

 • Α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Γ) Να βοηθούν τα παιδιά για την ομαλή μεταβίβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Σκοπός του Tμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης:

Αποτελεί το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας μιας σειράς υπηρεσιών και προγραμμάτων που εδώ και χρόνια υλοποιεί ο Κοινωνικός Τομέας του Δήμου Πατρέων.Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως Άτομα με Αναπηρίες, Ανύπαντρες Μητέρες, Άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας κλπ, καθώς και στον γενικό πληθυσμό με δράσεις πρόληψης υποστήριξης και προαγωγής της υγείας.

Σκοπός του Tμήματος Τρίτης Ηλικίας είναι:

 • Α) Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
 • Β) Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
 • Γ) Πρωτογενή Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων) Δ) Δευτερογενή Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση)

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από:

 • Έναν Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο
 • Έναν Δημοτικό Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο
 • Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους ως Μέλη
 • Έναν εκπρόσωπο εργαζομένων ως Μέλος
 • Έναν εκπρόσωπο γονέων ως Μέλος
 • Έναν δημότη με κοινωνική δράση και γνώσεις προσχολικής αγωγής.

Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

 • α) Κρατική Επιχορήγηση,
 • β) Τροφεία,
 • γ) Ευρωπαικά προγράμματα
 • δ) Έσοδα από δωρεές

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταυτότητα Κ.Ο.ΔΗ.Π.