Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κυριακή, 11 17th

Last updateΤρι, 12 Νοε 2019 10am

ΣΟΧ 4η/2015 - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Υποβολή αιτήσεων έως 22/12/2015

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16)  ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος,  στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

 

Για τη στελέχωση των

δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

Δήμος Πατρέων ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2016,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της πράξης

1
102

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

 

Για τη στελέχωση των

δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

 

Δήμος Πατρέων ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2016,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της πράξης

1
103

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

 

Για τη στελέχωση των

δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

 

Δήμος Πατρέων

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

[Με άδεια οδήγησης

Δ΄ (D) κατηγορίας και

κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού]

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2016,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της πράξης

1
104

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

 

Για τη στελέχωση των

δομών των Παιδικών Σταθμών

 

Δήμος Πατρέων ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2016,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της πράξης

3
105

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

 

Για τη στελέχωση των

δομών των Παιδικών Σταθμών

 

Δήμος Πατρέων ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2016,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της πράξης

10

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ανακοινώσεις ΣΟΧ 4η/2015 - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων