Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Πέμπτη, 09 19th

Last updateΤετ, 18 Σεπ 2019 11am

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης  ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής», (Περίοδος 2017 – 2018)

Πίνακας κατάταξης: Δείτε εδώ

 

Πίνακας αποκλειομένων: Δείτε εδώ

 

Πρακτικό επιτροπής με τους επιτυχόντες: Δείτε εδώ

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ανακοινώσεις Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων