Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Πέμπτη, 09 19th

Last updateΤετ, 18 Σεπ 2019 11am

ΣΟΧ 3η/2015 - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Υποβολή αιτήσεων έως 22/12/2015

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

(Τμήμα Τρίτης Ηλικίας)

Πάτρα ΤΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 2
102

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

(Τμήμα Τρίτης Ηλικίας)

Πάτρα ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 8 μήνες 1
103

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

(Τμήμα Τρίτης Ηλικίας)

Πάτρα ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 1
104

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

(Τμήμα Ευπαθών Ομάδων)

Πάτρα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 8 μήνες 1

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανακοινώσεις ΣΟΧ 3η/2015 - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων